headermetsterrenv10

Arbeidsovereenkomst, voorbeelden, ontslag hulp

Alles over de arbeidsovereenkomst en voorbeeld contracten

arbeidsovereenkomst

Werk is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het leven. Voor hen is het van belang om op de hoogte te zijn van de geldende regels omtrent werk, arbeidsovereenkomst en ontslag.

Als werkgever en als werknemer kunt u hieronder waardevolle informatie vinden over de juridische regels betreffende het arbeidsrecht en ontslag (beëindiging arbeidsovereenkomst). Ook kunt u diverse modelovereenkomsten bekijken en gebruiken.

Voor rechtshulp bij ontslag klikt u op ontslag advocaat, of belt u: 0900 - 123 73 24.  Mailen kan ook door te klikken op ontslag hulp

Informatie over de arbeidsovereenkomst

 • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Men kan een arbeidsovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd. Bepaalde tijd wil dan zeggen dat de arbeidsovereenkomst geldt voor een bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst kan vast staan voor een jaar. Maar de arbeidsovereenkomst kan ook aangegaan worden voor de duur van een opdracht. In dat geval ligt de einddatum niet vast.
 • De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Men kan een arbeidsovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel een vast contract of een vast dienstverband genoemd. In de arbeidsovereenkomst is dan niet bepaald wanneer deze eindigt. Vaak zal een werkgever een werknemer pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden wanneer deze overtuigd is van de kwaliteiten van de werknemer. In de meeste gevallen gaat dan ook aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vooraf. In dergelijke gevallen kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • De oproepovereenkomst..  De oproepovereenkomst staat ook wel bekend als nulurencontract, invalcontract of hulpcontract. Er bestaan twee soorten oproepovereenkomsten: de voorovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Bestel juridisch correcte modellen van de arbeids- en oproepovereenkomst

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht juristen hebben voor u modelovereenkomsten opgesteld die voldoen aan de laatste wetgeving. De voorbeeld-overeenkomsten kunt u hieronder bestellen en worden geleverd in een Word-bestand zodat u ze gemakkelijk kunt aanpassen. Bestel nu en voorkom kostbare missers!
arbeidscontract arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

arbeidscontract arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

  Voor een model oproepovereenkomst klikt u op oproepovereenkomst

Regels omtrent de arbeidsovereenkomst

 • De proeftijd. De proeftijd is een periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst waarin de werknemer en de werkgever elkaar kunnen uitproberen. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment eenzijdig opgezegd worden. De arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden met een proeftijd, maar dat is niet verplicht.
 • De opzegtermijn. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer wil opzeggen moet hij een opzegtermijn in acht nemen. Dit geldt voor zowel de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd als voor de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.
 • Het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst ergens anders in dienst te treden of te gaan werken als zelfstandige. Wanneer een werkgever vreest voor aantasting van zijn bedrijfsbelangen kan hij er voor kiezen een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst met zijn werknemers op te nemen.
 • Ontslag en UWV. Een werkgever kan ervoor kiezen om een werknemer te ontslaan via het UWV Werkbedrijf.
 • Ontslag en kantonrechter. Een werkgever kan bij de kantonrechter een verzoek indienen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
 • Het bedrijfseconomische ontslag. Bedrijfseconomische redenen zijn voor de werkgever een ontslaggrond om bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen.
 • Het ontslag met wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst kan ook in onderling overleg, ook wel met wederzijds goedvinden eindigen. Werkgever en werknemer maken dan afspraken die schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees ook onze webpagina's vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst over dit onderwerp.
 • Het ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die meteen ingaat. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven en de werknemer kan een ontslag op staande voet nemen. Lees onze speciale webpagina over ontslag op staande voet.
 • Ontslag als leraar: voor werknemers in het onderwijs gelden vaak bijzondere regels. Bij ons kunt u terecht voor specialistische hulp.
 • De ontslagvergoeding. Een werknemer die ontslagen wordt lijdt emotionele en financiële schade. Om de financiële schade te vergoeden of te beperken kent de kantonrechter over het algemeen de werknemer een ontslagvergoeding toe. Deze vergoeding komt meestal overeen met de wettelijke transitievergoeding.
 • De WW uitkering. Is de werknemer niet verwijtbaar werkloos, dan heeft deze in beginsel recht op een WW uitkering.
 • Ontslag name door werknemer. Bestel onze modelbrief waarin werkgever de ontslagname door werknemer bevestigt.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde of onbepaalde tijd

Wilt u beschikken over een model-arbeidsovereenkomst die voldoet aan alle nieuwe juridische eisen en die de arbeidsrelatie goed en duidelijk regelt, ga dan naar onze webshop door te klikken op voorbeeld arbeidsovereenkomst

Contact over de arbeidsovereenkomst of ontslag

Krijgt u te maken met ontslag, dan is het verstandig om contact op te nemen met onze arbeidsrecht advocaten en juristen. Ook met vragen over een arbeidsovereenkomst of over arbeidsrecht in het algemeen kunt u bij hen terecht. Onze advocaten en juristen hebben ruim 20 jaar ervaring in het oplossen van vraagstukken omtrent arbeidsrecht, arbeidsovereenkomsten en ontslag. Hierdoor kunnen onze advocaten en juristen u vlot en deskundig rechtshulp verlenen.

Wanneer u besluit uw kwestie bij onze juristen in behandeling te geven dan kan in voorkomende gevallen een No Cure No Pay regeling worden afgesproken. Dit betekent dat u alleen honorarium aan ons verschuldigd bent als er resultaat wordt behaald in uw zaak. De No Cure No Pay afspraken worden schriftelijk of per e-mail vastgelegd, zodat u weet waar u aan toe bent.

Werkgevers kunnen bij ons een juridisch abonnement afsluiten. Met dit rechtshulpabonnement kan de werkgever een geheel jaar lang telefonische vragen stellen over arbeidsrecht voor slechts € 325 ex btw. Bovendien geeft dit abonnement voor ondernemers recht op een sterk gereduceerd uurtarief ad € 175 ex btw indien verdere werkzaamheden gewenst zijn, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, corresponderen en procederen. De rechtshulp wordt verleend door zeer ervaren juristen en advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons indien u een rechtshulpabonnement wenst af te sluiten, of indien u een vraag heeft over arbeidsrecht, uw arbeidsovereenkomst of ontslag. Het eerste advies gegeven door een arbeidsrecht jurist of arbeidsrecht advocaat over ontslagkwesties is gratis. Voor Engelstalige informatie over arbeidsrecht en rechtshulp kijkt u op onze website: employment law lawyer


ontslag advies film / interview voor netwerk

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

 • Specialist in arbeidsrecht
 • Degelijke contracten
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 •   Betaalbare adviezen, snelle actie
 •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst