headermetsterrenv10

Via een cao is het mogelijk om arbeidsvoorwaarden af te spreken voor een groep van werknemers. Een cao die van toepassing is, werkt rechtstreeks door in de individuele arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden geregeld bij cao gaan behoren tot de individuele arbeidsovereenkomst, zodat op die arbeidsvoorwaarden direct een beroep  kan worden gedaan. Dit kan tot gevolg hebben dat een in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen beding, welke strijdig blijkt met de cao, nietig is.

Twee soorten Cao’s

Er bestaan twee soorten cao’s: de standaard cao en het minimum cao. Een standaard cao houdt in dat de voorwaarden precies geregeld zijn. Afwijken is niet mogelijk, al is het ten gunste van de werknemer. Bij een minimum cao is er juist een ondergrens bepaald. Afwijkingen van de minimum cao ten gunste van de werknemer zijn geldig, afwijkingen van de minimum cao ten nadele van de werknemer niet.

Wanneer is CAO van toepassing?

Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen werkgever(s) of werkgeversverenigingen en werknemersorganisaties. Zij onderhandelen voor hun leden. Een werkgever die geen lid is van een (cao sluitende) werkgeversorganisatie is in beginsel niet gebonden aan de cao. Net zo is de werknemer die geen lid is van een vakbond in beginsel niet gebonden aan een cao.

Een veelvoorkomende constructie om werknemers te binden aan de cao, is het van toepassing verklaren van de cao via een beding in de individuele arbeidsovereenkomst.

Er bestaan ook situaties waarin de toepassing van een cao verplicht is. Ten eerste moet de cao verplicht worden toegepast door de werkgever indien het een cao betreft die de werkgever zelf heeft afgesloten. Ten tweede moet de werkgever de cao verplicht toepassen als de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten. Tot slot is de werkgever verplicht de cao toe te passen in het geval de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend heeft verklaard. In dat geval is de gehele bedrijfstak, inclusief de werkgevers die niet lid zijn van een werkgeversorganisatie, verplicht de cao toe te passen.


Heeft u nog vragen over het onderwerp cao? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze specialisten.

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst