headermetsterrenv10

Het concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst ergens anders in dienst te treden of te gaan werken als zelfstandige. Meestal zit aan deze beperking een bepaalde tijd en regioverbonden, bijvoorbeeld gedurende twee jaar in een straal van 25 km rond het bedrijf van de werkgever na het dienstverband.

Wanneer een werkgever vreest voor aantasting van zijn bedrijfsbelangen kan hij er voor kiezen een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst met zijn werknemers op te nemen. Het kan voorkomen dat de werkgever schade lijdt indien een werknemer overstapt naar een concurrerend bedrijf door middel van doorgeven van kennis en ervaring, kennis van het relatiebestand en de manier waarop prijzen worden berekend. Dit wil de werkgever natuurlijk koste wat kost voorkomen. Een concurrentiebeding kan dit voorkomen, maar moet voldoen aan bepaalde eisen: 

Voor de geldigheid van het concurrentiebeding is vereist dat:

- het beding expliciet schriftelijk wordt aangegaan (een mondelinge afspraak geldt dus niet!)

-  met een meerderjarige werknemer

-  een concurrentiebeding bij een contract van bepaalde tijd is zelden mogelijk. Werkgever moet daarvoor sterke  speciale bedrijfsbelangen hebben die    concreet in het concurrentiebeding moeten worden beschreven.

 

Inhoud en duur concurrentiebeding

 Het concurrentiebeding moet duidelijk zijn geformuleerd. Er moet duidelijk vastgelegd zijn aan welke voorwaarden de werknemer moet voldoen. Als er onduidelijkheden in het beding sluipen, zal de rechter deze onduidelijkheden meestal in het voordeel van de werknemer uitleggen.

 Wat kan er in het concurrentiebeding opgenomen worden?

 

  • Het concurrentiebeding kan beperkt worden tot bepaalde producten of diensten. Bijvoorbeeld dat de werknemer niet werkzaam mag zijn met bepaalde producten/diensten bij een andere werkgever dan waar hij het concurrentiebeding tekende.
  • Het concurrentiebeding zal meestal gebonden zijn aan een bepaalde tijd. De werknemer mag bijvoorbeeld gedurende vijf jaar  niet dezelfde werkzaamheden uitvoeren als dat hij deed bij de werkgever waar hij het concurrentiebeding tekende.
  • Het concurrentiebeding kan gebonden zijn aan een bepaalde regio. De werknemer mag bijvoorbeeld in en rondom Amsterdam  niet dezelfde werkzaamheden uitvoeren als dat hij deed bij de werkgever waar hij het concurrentiebeding tekende.

Wanneer het concurrentiebeding de werknemer te veel benadeelt in verhouding tot de te beschermen belangen van de werkgever kan de rechter bepalen dat het concurrentiebeding niet geldt of gedeeltelijk niet geldt.

LET OP!

Bij een aanmerkelijke wijziging in de functie van de werknemer blijft het concurrentiebeding niet altijd (geheel) in stand wanneer het beding te zwaar drukt op de werknemer.

Wanneer de dienstbetrekking schadeplichtig is opgezegd (bijvoorbeeld wanneer de opzegtermijn niet in acht genomen is) kan de werkgever geen rechten ontlenen aan het concurrentiebeding.

Bij een regulier ontslag blijft het concurrentiebeding van kracht, tenzij werkgever daarvan uitdrukkelijk afziet of werknemer en werkgever afspreken dat het concurrentiebeding niet meer geldig zal zijn. Lees hierover meer op: concurrentiebeding bij ontslag. 

Voorbeeld arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding

Wenst u te beschikken over een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding, bestel deze dan hieronder:

arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd {j2store}3|thumbnail{/j2store} {j2store}3|cart{/j2store}

Vragen of rechtshulp

Heeft u met betrekking tot het concurrentiebeding vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze arbeidsovereenkomst specialisten op 0900 – 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst