headermetsterrenv10

De proeftijd is een periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst waarin de werknemer en werkgever elkaar kunnen ‘uitproberen’.Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment (eenzijdig) opgezegd worden (ontslag in proeftijd). De arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden met een proeftijd, maar dat is niet verplicht.

Aan proeftijd zijn in de wet (artikel 7:652 BW) een aantal regels verbonden.

Geldigheid proeftijd:

- De periode van de proeftijd is voor de werknemer en de werkgever gelijk.

- De proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen.

- Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (link) mag de proeftijd niet langer zijn dan twee maanden.

- Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die gelijk aan of langer dan twee jaar is, mag de proeftijd niet langer zijn dan twee maanden.

-  Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (link) korter dan twee jaar en langer dan 6 maanden mag de proeftijd niet langer zijn dan één maand. Van deze periode kan wel in het nadeel van de werknemer worden afgeweken bij CAO of publiekrechtelijke regeling. Bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden overeengekomen.

Wanneer de proeftijd niet aan bovenstaande regels voldoet is de proeftijd nietig. Dit betekent dat de proeftijd niet bestaat omdat het niet volgens de regels afgesproken is. De soepele opzegregels tijdens proeftijd (zie hieronder) gelden niet en de werkgever zal de gewone opzegregels  in acht moeten nemen.

Opzegging tijdens proeftijd

Op elk moment van de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd worden door werknemer of werkgever. Hierbij moet op verzoek van de werknemer de reden worden gegeven voor de opzegging door de werkgever. De opzegtermijnen en opzegverboden gelden niet tijdens de proeftijd, ook is er geen toestemming van het UWV nodig. De arbeidsovereenkomst kan simpelweg worden beëindigd via een ontslagbrief, of zelfs mondeling. Ná de proeftijd gelden er wel opzegverboden en opzegtermijnen en zal de arbeidsovereenkomst veel moeilijker op te zeggen zijn voor de werkgever.

Wanneer de opzegging tijdens de proeftijd discriminerend jegens de werknemer is kan de werknemer schadevergoeding vorderen van de werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap opzegt. Voor een geslaagd beroep op een discriminatiegrond zal echter voldoende bewijs aanwezig moeten zijn.

Wanneer je tijdens de proeftijd ziek wordt mag je werkgever de proeftijd niet verlengen met de periode van ziekte. Je werkgever mag je tijdens je proeftijd ook ontslaan als je ziek bent, maar niet omdat je ziek bent.

Het kan voorkomen dat de werkgever vindt dat de wettelijke proeftijd te kort is om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de baan. De oplossing kan dan gezocht worden in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Heeft u met betrekking tot de proeftijd vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze arbeidsovereenkomst specialisten op 0900 – 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

proeftijd

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst