headermetsterrenv10

Werkgevers zijn niet blij met werknemers die niet goed functioneren. Niet goed functionerende werknemers vergen aandacht en kunnen klanten kosten. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag van werkgevers: 'kan ik deze werknemer ontslaan?'.  Het antwoord op die vraag is vaak niet gemakkelijk te geven. Aan een ontslag vanwege disfunctioneren worden namelijk strenge eisen gesteld. Hieronder lichten wij dat toe.

Niet goed functioneren bewijzen

Allereerst zal de werkgever het niet goed functioneren moeten bewijzen. Van belang daarbij is de extra vraag: wat mag van een werknemer in zijn functie worden verwacht? Is er bijvoorbeeld een goede functieomschrijving waaruit blijkt aan welke normen werknemer moet voldoen? Als er sprake is van een dergelijke functieomschrijving met normen dan kan het functioneren aan die normen worden getoetst.

Het komt echter nogal eens voor dat er geen functieomschrijving is met normen. Dan is het de vraag wat in het algemeen van een medewerker in de betreffende functie verwacht mag worden? Zo mag van een timmerman verwacht worden dat hij planken recht kan zagen en van een metselaar dat hij een stevig muurtje kan metselen.

ontslag functioneren

Tijdig waarschuwen

Als de medewerker niet goed functioneert, dan zal de werkgever hem daar tijdig opmerkzaam op moeten maken. Het als 'donderslag bij heldere hemel' zomaar tot ontslag overgaan zal in het algemeen niet mogelijk zijn.

Het tijdig waarschuwen door de werkgever kan plaatsvinden in de jaarlijkse of halfjaarlijkse functioneringsgesprekken, maar kan ook incidenteel plaatsvinden op of kort na het moment waarop zich een incident of andere situatie met de medewerker heeft voorgedaan.  

Verbetertraject 

Een werknemer die niet functioneert dient in de gelegenheid te worden gesteld zijn functioneren te verbeteren. Vaak wordt dat een verbetertraject genoemd. Het is de bedoeling dat werkgever de werknemer waar mogelijk helpt zijn functioneren te verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van cursussen en/of coaching.

De lengte van het verbetertraject dient redelijk te zijn. Een verbetertraject van slechts enkele dagen of 2 weken zal meestal te kort zijn. Eerder moet worden gedacht aan 2 tot 6 maanden. Naarmate de werknemer langer in dienst is, ligt het voor de hand het verbetertraject eerder langer dan korter te laten duren. Dat laatste geldt ook als gedurende het verbetertraject de werknemer 'stap voor stap' verbetert.

Herplaatsing

Als het functioneren van werknemer ook na het doorlopen van het verbetertraject niet op niveau is, kan worden gedacht aan het starten van een ontslagprocedure. Vóórdat aan die laatste stap kan worden toegekomen zal werkgever echter eerst moeten nagaan of de betrokken werknemer elders in de organisatie herplaatst kan worden in een functie die hij wel aankan. 

Strenge eisen aan ontslag disfunctioneren

De hiervoor genoemde eisen aan het ontslaan van werknemers om reden van niet goed functioneren zijn streng. De kantonrechters zijn niet snel geneigd een ontslagverzoek te honoreren dat niet aan bovenstaande eisen voldoet. Uit Rechtbankstatistieken blijkt dat sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 slechts 29% van de ontslagverzoeken gegrond op disfunctioneren wordt toegewezen.

Voorkom kostbare missers

Ontslagsituaties bij niet goed functioneren zijn lastig. Er worden veel fouten gemaakt. Voorkom kostbare missers en schakel per direct onze advocaten/juristen in zodra u te maken krijgt met ontslag, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst

Bel 0900 - 123 73 24 of mail

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst